Politica de protecție a datelor cu caracter personal

În contextul noilor reglementări în domeniul protecției datelor personale ne dorim să vă informăm cu privire la politicile de colectare, stocare, utilizare și protejare a datelor dumneavoastră.

În cele de mai jos detaliem practicile cu privire la protecția datelor personale, în conformitate cu:
• Directiva protecției Datelor Personale și legea nr. 67/2001, care vizează preluarea datelor cu caracter personal;
• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentul European și Consiliului, care vizează protectța, preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal precum și libera circulație a acestora.

Date Personale

Prin date personale avem în vedere informații prin intermediul cărora o persoană fizică poate fi identificată, prin referire la număr de telefon, adresă de e-mail, număr personal de identificare și/sau alte date specifice.

Colectarea și Utlilizarea datelor personale

Preluăm, colectăm și utilizăm date personale bazâăndu-ne pe consimțământul persoanelor fizice, care au optat explicit pentru păstrarea adreselor lor de e-mail și/sau numere de telefon în baza noastră de date. Punem la dispoziție fără echivoc opțiunea de dezabonare pentru toate persoanele fizice care și-au dat la un moment dat consimțământul în vederea stocării informațiilor în baza de date.

Datele dumneavoastră vor fi folosite în vederea comunicării despre produse de profil și/sau evenimente prin intermediul newsletterelor, comunicărilor via e-mail sau apelurilor telefonice.

Solicitările de dezabonare vor fi acționate prompt prin ștergerea informațiilor cu caracter personal din baza de date.

Protecția datelor personale

Măsurile de securitate puse în aplicare pentru protejarea datelor cu caracter personal sunt documentate, conforme cu bunele practici aplicabile în acest domeniu și adecvate, în concordanță cu standardele pieței. Acestea sunt evaluate periodic în vederea garantării securității prelucrării datelor cu caracter personal. Protejăm datele dumneavoastră prin restricționarea transferului acestora, intenționată și/sau accidental către terțe părți.

De asemenea, reiteram că datele personale vor fi colectate exclusiv prin consimțământul persoanelor fizice cărora le aparțin.
Pentru informații suplimentare sau clarificări ce vizează politica de confidențialitate în ceea ce privește datele dumneavoastră personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@amaliasterescu.ro